JoomlaTemplates.me by iPage Review

Kerkdiensten

dec
4
ds J.Th. Rozemuller
Aanvang: 09:30 uur
 
Regiodienst in Grijpskerk
Aanvang: 14:30 uur

Collecte Diaconie Dankdag


Van de diakenen

De diaconie heeft besloten om jaarlijks 4 van de 10 diaconale collectes te bestemmen voor een gericht doel. Dankdag 2 november willen we deze collecte bestemmen voor:

St Inlia

INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. Dit is een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen.
INLIA is hét kennisinstituut op het terrein van asielzoekers in nood. Vanuit een centrale positie als expert en lobbyist is de stichting in staat de belangen van die asielzoekers én de samenleving als geheel te behartigen. Zij doet dat door:
    • het maatschappelijk, juridisch en medisch bijstaan van individuele asielzoekers in nood
    • het actief ondersteunen van lokale gemeenschappen bij het bieden van hulp aan de vreemdeling in hun poorten
    • het terzijde staan van burgerlijke gemeenten bij het hanteren van maatschappelijke vraagstukken rondom asielzoekers in nood: INLIA zoekt en vindt aanvaardbare oplossingen voor alle partijen
    • een gedegen, reële lobby voor de rechtvaardige en menswaardige behandeling van asielzoekers
We bevelen deze collecte van harte bij u aan.
Wilt u meer weten over St. Inlia, ga dan naar https://www.inlia.nl/nl

De diakenen bevelen deze collecte van harte bij u aan.

GKv de Zaaier

  Julianastraat 25
9883 PS OLDEHOVE
  0594-591866
  kerkenraad@oldehove.gkv.nl